fbpx

HANDELSBETINGELSER

Ved køb af medlemskab til Vibes Lounge accepterer du samtidig nærværende medlemsbetingelser:

 • Vibes Lounge er et professions professionelt forum hvor fortrolighed er alt afgørende.
 • Du kan kun købe medlemskab for et halvt- eller helt år ad gangen, dette sikrer dig og de øvrige medlemmer at kvinderne i fællesskabet er de samme over en længere periode. Dette, samt mødestabilitet, er afgørende for fundamentet i fællesskabet, nemlig tillid, tryghed og fortrolighed.
 • Det forventes at du med dit medlemskab fremmøder hver gang og er deltagende fra start til slut på den pågældende dag.
 • At være medlem af fællesskabet kræver at du er interesseret i og villig til at dele af din viden, erfaringer og udfordringer som selvstændig erhvervsdrivende.
 • At du har tavshedspligt- hvorfor alt der bliver delt i fællesskabet, er fortroligt, og ikke må deles med tredje part. Overtrædelse heraf medfører straks udelukkelse af fællesskabet.
 • Inspiration er sundt – kopiering er usundt, derfor skal alle der er en del af sparringsfællesskabet til enhver given tid føle sig trygge ved at dele og give indblik i drift og udvikling af egen virksomhed.

RETTIGHEDER

 • Vibe Sørensen har ophavsretten (Copyright) til alt udleveret materiale, illustrationer og produkter – alt trykt, digitalt materiale i forbindelse med konsulentydelser, faciliterede møder og 1:1 coaching.
 • Udleveret og tilsendt materiale og tekst er udelukkende til privat brug og må således ikke videreformidles eller videregives til tredje part ej heller anvendes i erhvervsøjemed i egen praksis.

HANDELSBETINGELSER

 • Tilmelding og køb af medlemskab, konsulentydelse og 1:1 coaching er bindende.
 • Efter påbegyndt medlemskab refunderes købet ikke.
 • Du er selv ansvarlig for at møde op til aftalte tidspunkt.
 • Medlemskabet er personligt, skal behandles fortroligt og kan ikke videregives til tredjepart.
 • Ved køb af medlemskab samtykker du til at modtage opfølgende mails, efter hvert møde i Vibes Lounge, samt mails med relevans for fællesskabet og medlemskabet.
 • Aflyses en dag, vil denne blive erstattet af en anden.

©Vibe Sørensen, alle rettigheder forbeholdes.

Frederiksbergvej 11 – 5762 Vester Skerninge – CVR:40277099